48 91 578 24 38 ps.eltech@gmail.com

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego’’RODO”), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę:

PS-ELTECH
PIOTR SALAMON
ARMII KRAJOWEJ 28
72-200 NOWOGARD

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma

PS-ELTECH
PIOTR SALAMON
ARMII KRAJOWEJ 28
72-200 NOWOGARD

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych – listownie na adres:

PS-ELTECH
PIOTR SALAMON
ARMII KRAJOWEJ 28
72-200 NOWOGARD

 1. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji interesu prawnego, realizacji umów, przesyłania informacji i ofert handlowych oraz wykonywania zobowiązań Administratora na (podstawie art.6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące dane: imiona i nazwiska, nazwa firmy, NIP, Regon, adres, telefon oraz adresy e-mail.
 3. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak: kancelaria prawna, firmy windykacyjne, firmy kurierskie i transportowe( tylko i wyłącznie w celu realizacji umów). Administrator nie zamierza przekazywać danych do innych firm w celach komercyjnych.
 4. Posiadają Państwo prawo do:
  1. Sprostowania danych
  2.  Usunięcia danych
  3. Ograniczenia przetwarzania danych
  4. Sprzeciwu wobec przetwarzania
  5. Przenoszenia danych
  6. Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Urząd Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. Zapewniamy, że dane osobowe są przechowywane z zachowaniem wszelkiej staranności i dbałości i ich bezpieczeństwo.
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż zapoznałem się klauzulą informacyjną
Ok