48 91 578 24 38 ps.eltech@gmail.com

Czujnik.

CZUJNIK CZADU (TLENKU WĘGLA - CO)

ZASTOSOWANIE: Kuchnie i łazienki wyposażone w urządzenia gazowe np. kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody,kotłownie z piecami opalanymi paliwem stałym lub gazem palnym,pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe, takie jak: liczniki gazu, butle, zbiorniki, przewody gazowe (piwnice, korytarze), przenośne piecyki gazowe,w pomieszczeniach domowych z piecami opalanymi węglem lub drewnem,w miejscach użyteczności publicznej.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania: 230V+10%, 50Hz

Pobór mocy: 1,5 W

Temperatura pracy: od - 10°C do +40°C

Wilgotność względna powietrza: od 30% do 95%

Wymiary: 120 x 80 x 45 mm

Czujnik typu MAXI/K-CO jest przeznaczony do ciągłego monitorowania obecności tlenku węgla (CO) popularnie zwanego CZADEM w pomie-szczeniach mieszkalnych i pomocniczych, zagrożonych emisją tego gazu. Monitorowanie polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia dopuszczalnych wartości progowych stężenia CO w powietrzu, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygna-lizacja alarmowa detektora. Wyłączenie alarmu następuje automatycznie z chwilą osiągnięcia stężenia gazu poniżej progu bezpieczeństwa.

ZALETY CZUJNIKA: 3 lata gwarancji, możliwość serwisowania detektora po okresie gwarancyjnym u producenta w Polsce.Zasilanie z sieci 230V, nie trzeba pilnować okresu wymiany baterii. Czujnik zawsze jest włączony! Niski koszt eksploatacji - pobór mocy to zaledwie 1,5 W. W naszych detektorach stosowane są sensory półprzewodnikowe, charakteryzujące się dużą wytrzymałością na działanie warunków otoczenia (gazy toksyczne, para wodna, dym, opary występujące przy: gotowaniu, malowaniu, używaniu różnych chemikaliów sanitarnych i kosmetyków w aerozolu itp.). Producent deklaruje 10 lat żywotności sensorów i niezmienność ich parametrów pomiarowych. Każdy czujnik jest sprawdzany pod względem funkcjonalności i technicznej zgodności z obowiązującymi normami europejskimi dopuszczającymi wyrób do użytku.

 CZUJNIK GAZU (METAN, PROPAN-BUTAN)

ZASTOSOWANIE: Kotłownie z piecami opalanymi gazem ziemnym lub propan-butanem,łazienki, kuchnie wyposażone w urządzenia gazowe np. kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody,pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe, tj. liczniki gazu, butle, zbiorniki, przewody gazowe (piwnice, korytarze), przenośne piecyki gazowe,przydomowe garaże samochodów z instalacją gazową LPG,pracownie fizyko-chemiczne,w miejscach użyteczności publicznej.

DANA TECHNICZNE:

Napięcie zasilania: 230V+10%, 50Hz

Pobór mocy: 1,5 W

Temperatura pracy: od - 10°C do +40°C

Wilgotność względna powietrza: od 30% do 95%

Wymiary: 120 x 80 x 45 mm

ZALETY CZUJNIKA: 3 lata gwarancji, możliwość serwisowania detektora po okresie gwarancyjnym u producenta w Polsce. Zasilanie z sieci 230V, nie trzeba pilnować okresu wymiany baterii. Czujnik zawsze jest włączony! Niski koszt eksploatacji - pobór mocy to zaledwie 1,5 W. W naszych detektorach stosowane są sensory półprzewodnikowe, charakteryzujące się dużą wytrzymałością na działanie warunków otoczenia (gazy toksyczne, para wodna, dym, opary występujące przy: gotowaniu, malowaniu, używaniu różnych chemikaliów sanitarnych i kosmetyków w aerozolu itp.). Producent deklaruje 10 lat żywotności sensorów i niezmienność ich parametrów pomiarowych.

Każdy czujnik jest sprawdzany pod względem funkcjonalności i technicznej zgodności z obowiązującymi normami europejskimi dopuszczającymi wyrób do użytku.Czujnik typu MAXI/K-GP przeznaczony jest do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności gazów palnych: metanu i propanu-butanu. Detektor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia wartości gazu wynoszącej około 15% Dolnej Granicy Wybuchowości DGW (czyli przy stężeniu gazu około 7-krotnie niższym niż to, przy którym gaz może wybuchnąć) zostaje włączona optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa. Wyłączenie alarmu następuje automatycznie z chwilą osiągnięcia stężenia gazu poniżej progu bezpieczeństwa.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż zapoznałem się klauzulą informacyjną